Pitanja i odgovori
Pravo da učestvuje u nagradnoj igri ima punoletno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji,izuzev Kosova i Metohije, koje ispuni sve uslove iz Pravila nagradne igre. Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposleni kod Priređivača, kod kompanije Mars, kod podizvođača u realizaciji ove nagradne igre kao ni članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).
Nagradna igra počinje 03.02.2020. i traje do 03.03.2020 godine.
Za učešće u nagradnoj igri potrebno je kupiti najmanje jedan proizvod: čokoladu Twix 50 gr ili Twix Xtra 75gr promotivno pakovanje koje u sebi sadrži kod, te do kraja nagradne igre sačuvati promotivno pakovanje sa kodom i u toku nagradne igre postupiti na jedan od sledeća dva načina:
1) putem interneta pristupi stranici www.twix.rs te:
  • Od 00:01h 03.02.2020. do 23:59h 03.03.2020. na predviđenom mestu na internet stranici www.twix.rs unese kod koji je pronašao u promotivnom Twix pakovanju;
  • ukoliko je uneti kod validan i prođe proveru, učesniku će nakon obaveštenja o uspešno unetom kodu biti omogućeno da unese svoje ime, prezime i telefon kao i da se saglasi i prihvati ova Pravila nagradne igre koja će biti dostupna na internet stranici;
  • ili
    2) od 00:01h 03.02.2019. do 23.59h 03.03.2019. putem SMS poruke na kratki broj: 8808 poslati SMS sledeće sadržine: Twix(razmak)broj koda(razmak)imeiprezime
  • Ukoliko je uneti kod validan i prođe proveru učesnik će primiti povratnu poruku sa sledećim tekstom: “Uspešna prijava! Hvala na učešću. Čuvaj promo pakovanje sa unetim kodom. Pravila nagradne igre pogledaj na www.twix.rs “ .
  • Ukoliko kod nije validan učesnik će dobiti poruku sa sledećim tekstom: “Neuspešna prijava. Pokušaj ponovo. Više na www.twix.rs
Cena SMS poruke je: za Telekom i Telenor 3,6rsd; za Vip Mobile 3,48rsd.
Pravila nagradne igre možeš pogledati na www.twix.rs sekcija pravila.
Jedinstveni alfanumerički kod je kombinacija brojeva i slova koji se nalazi unutar promotivnog pakovanja Twix 50gr ili Twix Xtra 75gr sa oznakom „OSVOJI VREDNE NAGRADE“ .
Jedan kod može biti poslat samo jednom i može osvojiti samo po jednu nagradu, ukoliko bude izvučen. Ali jedan učesnik može poslati više poruka sa različitim jedinistvenim kodom i na taj način može osvojiti po jednu nagradu iz svake kategorije.
Obrati se priređivaču preko obrasca za kontakt „Postavi pitanje“ na www.twix.rs ili pošalji fotku pakovanja na inform@effem.com
Sve nagrade će biti poslate dobitnicima u roku od najviše 30 dana od dana prijema obaveštenja, ili kasnije ukoliko je tako sa dobitnikom dogovoreno.

Ako nisi našao odgovor na svoje pitanje, poveži se sa nama.

Call centar broj: 0800 12 12 13 ili pošalji e-mail na inform@effem.com