Dobitnici
svoj telefonski broj (format: 003816xxxxxxx)
Ime Telefon Nagrada Datum
MILICADIMITRIJEVIC 003816033***** Električna džezva 23/02/2020
Valentina Savic 003816426***** Električna džezva 23/02/2020
Ivana Stanaćev 003816288***** Električna džezva 23/02/2020
Dušan Likić 003816371***** Električna džezva 23/02/2020
Milena Kobiljski 003816376***** Električna džezva 23/02/2020
Marko Dimitrov 003816409***** Električna džezva 23/02/2020
Dajana Trebovac 003816388***** Električna džezva 23/02/2020
Ana Milovanovic 003816439***** Električna džezva 23/02/2020
Marina Izvonar 003810621****** Električna džezva 23/02/2020
Viktor Jeremić 003816596***** Električna džezva 23/02/2020

*dobitnici će biti objavljeni nakon provere ispravnosti učešća