Dobitnici
Ime Telefon Nagrada Datum
Biljana Jovic 00381697***** Putovanje u Dubai 03/03/2020

*dobitnici će biti objavljeni nakon provere ispravnosti učešća